مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
هاست لینوکس 250 مگابایتی - فضای هاست 250 مگابایت
پهنای باند 25 گیگابایت در ماه
تعداد دامنه اضافه نامحدود
تعداد ایمیل میزبانی نامحدود
تعداد دیتابیس قابل ساخت نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
دارای ssl رایگان ( در صورت درخواست )
دیتاسنتر میزبان هتزنر فنلاند/آلمان
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری هفته‌ای دوبار
آنتی دیداس سخت افزاری
دیوار آتش و آنتی شل خودکار

هاست لینوکس 500 مگابایتی - فضای هاست 500 مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت در ماه
تعداد دامنه اضافه نامحدود
تعداد ایمیل میزبانی نامحدود
تعداد دیتابیس قابل ساخت نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
دارای ssl رایگان ( در صورت درخواست )
دیتاسنتر میزبان هتزنر فنلاند/آلمان
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری هفته‌ای دوبار
آنتی دیداس سخت افزاری
دیوار آتش و آنتی شل خودکار

هاست لینوکس 1 گیگابایتی - فضای هاست 1گیگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت در ماه
تعداد دامنه اضافه نامحدود
تعداد ایمیل میزبانی نامحدود
تعداد دیتابیس قابل ساخت نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
دارای ssl رایگان ( در صورت درخواست )
دیتاسنتر میزبان هتزنر فنلاند/آلمان
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری هفته‌ای دوبار
آنتی دیداس سخت افزاری
دیوار آتش و آنتی شل خودکار

هاست لینوکس 2 گیگابایتی - فضای هاست 2 گیگابایت
پهنای باند 250 گیگابایت در ماه
تعداد دامنه اضافه نامحدود
تعداد ایمیل میزبانی نامحدود
تعداد دیتابیس قابل ساخت نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
دارای ssl رایگان ( در صورت درخواست )
دیتاسنتر میزبان هتزنر فنلاند/آلمان
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری هفته‌ای دوبار
آنتی دیداس سخت افزاری
دیوار آتش و آنتی شل خودکار

هاست لینوکس 10 گیگابایتی - فضای هاست 10 گیگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت در ماه
تعداد دامنه اضافه نامحدود
تعداد ایمیل میزبانی نامحدود
تعداد دیتابیس قابل ساخت نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
دارای ssl رایگان ( در صورت درخواست )
دیتاسنتر میزبان هتزنر فنلاند/آلمان
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری هفته‌ای دوبار
آنتی دیداس سخت افزاری
دیوار آتش و آنتی شل خودکار

هاست لینوکس 5 گیگابایتی - فضای هاست 5 گیگابایت
پهنای باند 350 گیگابایت در ماه
تعداد دامنه اضافه نامحدود
تعداد ایمیل میزبانی نامحدود
تعداد دیتابیس قابل ساخت نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
دارای ssl رایگان ( در صورت درخواست )
دیتاسنتر میزبان هتزنر فنلاند/آلمان
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری هفته‌ای دوبار
آنتی دیداس سخت افزاری
دیوار آتش و آنتی شل خودکار

هاست لینوکس 15 گیگابایتی - فضای هاست 15 گیگابایت
پهنای باند 700 گیگابایت در ماه
تعداد دامنه اضافه نامحدود
تعداد ایمیل میزبانی نامحدود
تعداد دیتابیس قابل ساخت نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
دارای ssl رایگان ( در صورت درخواست )
دیتاسنتر میزبان هتزنر فنلاند/آلمان
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی‌پنل
بکاپ گیری هفته‌ای دوبار
آنتی دیداس سخت افزاری
دیوار آتش و آنتی شل خودکار