مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست دانلود 10 گیگابایتی - فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت