مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

- هاست لینوکس 1 گیگابایتی

این محصول / خدماتی که شما انتخاب کرده اید نیاز به یک دامنه دارد، پس نام دامنه مورد نظر خود را در زیر وارد کنید.

انتخاب دامنه:
www.
www.
www.
http://