مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور مجازی آلمان EUVPS01 - فضای رم: 1024مگابایت
فضای ذخیره ساز: 15 گیگابایت
دو هسته : با توان 2048 مگاهرتز
ترافیک ماهانه: مصرف منصفانه
پورت سرور: 1 گیگابیت
پشتیبانی فنی رایگان
فضای بکاپ گیری 5 گیگابایت
تحویل سرویس بین 1 تا 3 روز کاری

سرور مجازی آلمان EUVPS02 - فضای رم: 2048 مگابایت
فضای ذخیره ساز: 20 گیگابایت
تعداد هسته : 2 با توان 2048 مگاهرتز
ترافیک ماهانه: مصرف منصفانه
پورت سرور: 1 گیگابیت
پشتیبانی فنی رایگان
فضای بکاپ گیری 5 گیگابایت
تحویل سرویس بین 1 تا 3 روز کاری

سرور مجازی آلمان EUVPS03 - فضای رم: 3072 مگابایت
فضای ذخیره ساز: 20 گیگابایت
تعداد هسته : 2 با توان 2048 مگاهرتز
ترافیک ماهانه: مصرف منصفانه
پورت سرور: 1 گیگابیت
پشتیبانی فنی رایگان
فضای بکاپ گیری ندارد
تحویل سرویس بین 1 تا 3 روز کاری

سرور مجازی آلمان EUVPS04 - فضای رم: 4096 مگابایت
فضای ذخیره ساز: 30 گیگابایت
دو هسته : با توان 2048 مگاهرتز
ترافیک ماهانه: مصرف منصفانه
پورت سرور: 1 گیگابیت
پشتیبانی فنی رایگان
فضای بکاپ گیری 10 گیگابایت
تحویل سرویس بین 1 تا 3 روز کاری