اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سوالات قبل از خرید

دریافت مشاوره در مورد سرویس ها قبل از خرید

 پشتیبانی فنی

پشتیبانی هاست ها

 امور دامنه ها

پشتیبانی امور ثبت دامنه ها

 امور مالی

سوالات و مشکلات مربوط به فاکتور ها و امور مالی